Page/Post Excerpt
Các Dòng Sản Phẩm Loa Karaoke CS Và CSR Ngừng Sản Xuất Của BMB Japan

Nhằm để người tiêu dùng nhận biết về hàng chính hãng, BMB Việt Nam thông báo nhà hãng BMB International Corp,.Japan đã ngừng sản xuất các dòng sản phẩm karaoke là:

+ Dòng CS gồm:

–       CS 455 [10” ] ngừng sản xuất từ tháng 6/2009

–       CS 255 [8” ] ngừng sản xuất từ tháng 6/2009

–       CS 355 [10” ] ngừng sản xuất từ tháng 6/2009

+ Dòng CSR gồm:

–       CSR 800s [8” ] ngừng sản xuất từ tháng 9/2007

–       CSR 500s [6.5” ] ngừng sản xuất từ tháng 6/2007

–       CSR 300s [5” ] ngừng sản xuất từ tháng 12/2006

–       CSR 100s [5” ] ngừng sản xuất từ tháng 4/2006

Đây là các dòng sản phẩm không còn được cung cấp từ BMB Japan về Việt Nam để Công Ty TNHH MTV TM DV Điện Tử MINH TUẤN phân phối ra thị trường.