Page/Post Excerpt
Ông Henry Thăm Đại Lý BMB Miền Bắc

Cùng trong dịp khai trương showroom và trung tâm dịch vụ khách hàng mới tại 520 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thủ đô Hà Nội, Việt Nam trong tháng 02/2012, Ông Henry đã được Ông Nguyễn Tuấn Phương đưa đi thăm Đại lý phân phối BMB khu vực Miền Bắc.

Sự xuất hiện, gặp gỡ này là động lực, sự cổ vũ cho đại lý và niềm tin cho đại lý trong quá trình phân phối sản phẩm ra thị trường.

henry thăm đại lý miền bắc