Page/Post Excerpt
Tạp Chí Online Thanh Tra Việt Nam Đăng Thông Tin Về BMB Việt Nam

Tạp chí online thanhtravietnam.vn đã đăng tải thông tin và các sản phẩm về loa karaoke BMB do nhà phân phối BMB Minh Tuấn độc quyền phân phối. Thông tin này được đăng tải tại mục “Giải trí” với số đăng kỳ tháng 08/2015. 

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại : http://thanhtravietnam.vn/giai-tri_t211c23