Excerpt
Catalogue Loa Karaoke BMB Japan 2014

Catalogue BMB do nhà hãng BMB International Corp design. Phiên bản catalogue mới này bao gồm đầy đủ các series BMB hiện có: CSP Series, CSW Series, KSP Series, DAP Series, CSV Series, CSD Series, CSX Series, CSN Series, CSJ Series, DAS Series, DAR Series, NKN Series.

CSP Series: CSP 6000, CSP 5000, CSP 3000.

CSW Series: CSW 600.

KSP Series: KSP 100.

DAP Series: DAP 8000 (C), DAP 5000 (C).

CSV Series: CSV 900 SE, CSV 450 SE.

CSD Series: CSD 2000 SE, CSD 880 SE.

CSX Series: CSX 1000 SE, CSX 850 SE, CSX 550 SE, CSX 580 SE.

CSN Series: CSN 455 SE, CSN 255 SE.

CSJ Series: CSJ 210 SE.

DAS Series: DAS 300 SE, DAS 150 SE.

DAR Series: DAR 800 II SE.

NKN Series: NKN 300.

catalogue loa karaoke bmb japan