Page/Post Excerpt
Tờ Rơi Loa Karaoke BMB Japan 2014

Tờ rơi BMB karaoke do nhà hãng BMB International Corp design. Phiên bản tờ rơi mới bao gồm đầy đủ các series BMB hiện có: CSP Series, CSW Series, KSP Series, DAP Series, CSV Series, CSD Series, CSX Series, CSN Series, CSJ Series, DAS Series, DAR Series, NKN Series.

Loa BMB Karaoke Professional.

Loa BMB Karaoke Home. 

tờ rơi loa karaoke bmb japan