Page/Post Excerpt
Ampli Karaoke DAR Series – Ampli Karaoke Kỹ Thuật Số 4 Kênh Với Công Suất Chuyển Đổi Hiệu Quả Tối Ưu

Ampli sử dụng thiết kế khuyếch đại độc quyền để đạt được ngưỡng 95%. Công suất chuyển đổi hiệu quả nhằm giảm bớt nhiệt tối đa.
Cải thiện tỉ lệ hợp nhất để giảm bớt một số linh kiện. Do đó, tiếng ồn và ảnh hưởng cửa tiếng ồn đã được cắt giảm đáng kể.
Việc sử dụng kết nối BTL ( công suất 360W x 2 kênh ) cho phép ampli được sử dụng như một bộ khuye61ch đại công suất rất cao.

ampli karaoke series