Page/Post Excerpt
Thành Viên BMB Việt Nam Tham Dự Hoạt Động Của Nhà Hãng BMB Japan

Từ ngày 08-12/03/2013 nhà phân phối BMB Việt Nam- TGĐ Nguyễn Minh Trí và GĐ kinh doanh miền Bắc Nguyễn Tuấn Phương đã được Nhà hãng BMB Japan mời tham dự BMB family official distributor’s tour tại New Celedonia.

Đây là chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các nhà phân phối BMB ở các nước kết hợp tham quan, nghĩ dưỡng tại đảo New Celedonia. Chuyến đi đã gắn kết các nhà phân phối nhiều hơn trong quá trình phát triển BMB ở Châu Á và Châu Mỹ.

thành viên bmb tham dự hoạt động bmb japan