Page/Post Excerpt
Báo Điện Tử Đại Biểu Nhân Dân Đăng Thông Tin Về BMB Việt Nam

Báo điện tử Đại Biểu Nhân Dân đã đăng tải thông tin về nhà phân phối BMB Việt Nam – Cty TNHH MTV TM DV Điện Tử Minh Tuấn. Thông tin này được đăng tải online tại kỳ báo tháng 08/2015.