Page/Post Excerpt
Thông Tin Về BMB Việt Nam Đăng Tại Tạp Chí Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán
THÔNG TIN VỀ BMB VIỆT NAM ĐĂNG TẠI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN

Kỳ báo số 91 + 92/5 + 6/2015 của tạp chí Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán phát hành nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam. Thông tin về nhà phân phối độc quyền loa karaoke BMB được đăng tải vào kỳ báo được phát hành vào dịp kỉ niệm này.

Tạp chí Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán.

Trang tạp chí Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán với phần đăng tải thông tin về nhà phân phối độc quyền BMB Minh Tuấn.